Lekar specijalista

  • dr Borko Vukosav
  • specijalista medicine sporta

Lokacija: Klisa,

Adresa: Ritska 2, Novi Sad, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja sportske medicine

Email: vukosav.borko@dzns.rs

Telefon:

Biografija