Izabrani pedijatar

  • dr Branka Gajin
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Klisa,

Adresa: Ritska 2, Novi Sad, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja specijalista

Email: gajin.branka@dzns.rs

Telefon: 021/6414-761

Timska sestra: Jovana Micić

U Službi za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja ’’Novi Sad’’ radim od 1986. godine, prvo kao lekar opšte medicine sa položenim kursom iz socijalne pedijatrije, a potom kao specijalista pedijatar. Od 01.11.2004. godine sam šef Savetovališta za mlade i bavim se prevencijom rizičnih ponašanja mladih, a naročito zaštitom reproduktivnog zdravlja mladih. Od oktobra 2008. godine član sam Republičke stručne komisije za reproduktivno zdravlje i planiranje porodice.