Izabrani lekar

  • dr Danijela Vlasaćević
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Bulevar,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad,

Email: vlasacevic.danijela@dzns.rs

Telefon: 021/4879-520

Timska sestra: Sofija Malešević

Rođena 1960. Medicinski fakultet završila u Prištini 1986, a specijalizaciju opšte medicine u Novom Sadu 1998. Radila od 1986. do 1988. U Medicinskom centru u Novom Pazaru, a od 1988. Do 2000. U Domu zdravlja u Rumi. Radi u Domu zdravlja Novi Sad od 2001. godine, u odeljenju u Bukovcu do 2002, u odeljenju u Sremskim Karlovcima kao šef službe opšte medicine i upravnik objekta do 2016. te u odeljenju Bulevar od oktobra 2016 i dalje, kao upravnik objekta. Član Srpskog lekarskog društva.