Izabrani pedijatar

  • dr Dobrila Radovanov
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Futog,

Adresa: Proleterska 5, Futog,

Email: radovanov.dobrila@dzns.rs

Telefon: 021/893-663

Timska sestra: Danijela Malić

Rođena sam i živim u Futogu. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1992. godine. Zaposlila sam se na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine 1994.  Specijalisticki ispit iz pedijatrije sam polozila 1999. Magistarske studije iz pedijatrije sam zavrsila 2005. Subspecijalisticki ispit iz kliničke genetike sam odbranila 2010. Radila sam na Odeljenju za opstu i adolescentnu pedijatriju sa toksikologijom i kao načelnik Odeljenja za kliničku genetiku.  Od 2013. godine radim  u Domu zdravlja Novi Sad u službi za zdravstvenu zaštitu dece u objektu u Futogu. Udata sam i majka sam dvoje dece.