• Dragana Stanković

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: Bulevar,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad,

Funkcija: Glavna sestra Službe stomatološke zdravstvene zaštite

Email: stankovic.dragana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-541

Rođena u Novom Sadu 1973. godine.Srednju medicinsku školu „7.april“ u Novom Sadu završila 1992.godine. Od 1999. zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ kao stomatološka sestra – tehničar na odeljenju oralne hirurgije. Od oktobra 2012.obavljala i dužnosti sestre koordinatora na stomatološkom odeljenju u objektu J.J.Zmaj. Na obavljanju dužnosti Glavne sestre Službe stomatološke zdravstvene zaštite od maja 2015. godine. Udata, majka troje dece.