• dr Dragana Trbojević
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: trbojevic.dragana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-243

Timska sestra: Milota Severinji

Zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad“ na Novom naselju, gde obavlja posao specijaliste opšte medicine kao izabrani lekar. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz opšte medicine završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.