Lekar specijalista

  • Prof.dr sci.med. Dušica Rakić
  • specijalista pedijatar - kardiolog

Lokacija: Vase Stajić,

Adresa: Vase Stajića 5, Novi Sad, Srbija,

Email: rakic.dusica@dzns.rs

Telefon: 021/4879-861

Biografija

Profesor dr sci. med. Dušica Rakić rođena je u Novom Sadu gde je i diplomirala na Medicinskom fakultetu, završila specijalističke iz pedijatrije i subspecijalističke studije iz kardiologije, kao i doktorsku disertaciju. Vanredni je profesor i šef Katedre opšteobrazovnih predmeta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a radi i kao pedijatar – kardiolog u Domu zdravlja „Novi Sad“. Nosilac je diplome evropski kardiolog (EC) i zvanja Fellow (FESC) u oblasti kardiologije.

 Učestvovala je u međunarodnim projektima Svetske zdravstvene organizacije MONICA i CINDY programu. Od 2014. godine rukovodilac je projekta „Svi za zdravo novosadsko srce“. Do sada je objavila 139 stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu i 5 monografija. Posebna oblast interesovanja joj je sportska kardiologija.