Izabrani pedijatar

  • dr Elena Ivanova-Marković
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Rumenačka,

Adresa: Rumenačka 102, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: markovic.elena@dzns.rs

Telefon: 021/4879-340

Timska sestra: Žužana Andrijašević

Rođena sam 1958. u Bitoli, Republika Makedonija. Od 1971. godine živim u Apatinu gde sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završila sam u Novom Sadu 1988. godine, stažiranje obavila u Somboru. Kao lekar opšte prakse radila sam u Somboru i okolnim selima, od samog početka samostalno, obavljala sam i male hirurške intervencije, porađala, odlazila na teren. Stručni ispit položila sam u junu 1990. god. u Beogradu. Od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije odobrena mi je volonterska specijalizacija iz pedijatrije u martu 1993. na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „dr V. Čupić“ Novi Beograd gde sam i položila specijalistički ispit u julu 1998. godine. Od tada radim u DZ „dr Đordje Lazić“ u Somboru – predškolski dispanzer. Završila sam Kurs urgentne pedijatrije, radila na zaštiti prava dece i usko saradjivala sa Centrom za socijalni rad u Somboru na slučajevima zlostavljane dece. Govorim engleski jezik.