Izabrani lekar

  • dr Gordana Galonja
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Sremski Karlovci,

Adresa: Karađorđeva bb, Sremski Karlovci 21205, Serbia,

Email: galonja.gordana@dzns.rs

Telefon: 021/881-724

Timska sestra: Valentina Tarlać

Rođena 1961. godine. Završila Medicinski fakultet u Sarajevu 1987. godine. Od 1992. godine radi u Domu zdravlja “Novi Sad“. Član Srpskog lekarskog društva.