Izabrani lekar

  • dr Irena Komljenović
  • doktor medicine

Rođena je 1985. godine u Šibeniku. Osnovne studije medicine završila je 2012. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od marta 2014. godine radi na poslovima izabranog lekara u Službi opšte medicine Doma zdravlja „Novi Sad“. Član je Lekarske komore Srbije. Udata je, majka dvoje dece.

Trenutno na specijalizaciji