Lekar specijalista

  • dr Ivana Budošan
  • specijalista interne medicine

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: budosan.ivana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-439

Biografija

Rođena sam 1963. godine u Sremskoj Mitrovici. Srednju medicinsku školu sam završila 1982. godine u Novom Sadu. Iste godine sam se upisala na Medicinski Fakultet u Novom Sadu, na kome sam diplomirala 1989. godine. Od 1992. godine sam bila zaposlena na odeljenju hemodijalize, Klinike za nefrologiju i kliničku imunologiju, na kome sam od 1998. godine obavljala dužnost šefa odeljenja. Od 2014. godine zaposlena sam u Domu zdravlja „Novi Sad”. Specijalizaciju iz Interne medicine sam završila 1998. godine, a 2005. godine sam položila specijalistički ispit iz uže specijalizacije iz nefrologije. Usvršavanje svoje struke dopunila sam kursevima iz ARF, Škole hemodijalize i Balkanske škole kontinuirane zamene bubrežne funkcije. Udata sam i živim u Novom Sadu.