Lekar specijalista

  • dr Jasna Ebenhe Jovanović
  • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja fizikalne medicine

Email: jovanovic.jasna@dzns.rs

Telefon: 021/4879-

Biografija

Rođena sam  u Novom Sadu. Nakon završenog Medicinskog  fakulteta i specijalizacije iz fizikalne medicine i rahabilitacije, radila sam Banji Vrdnik.  Zaposlena sam u Domu zdravlja „Novi Sad“ od 2001. godine.