Lekar specijalista

  • dr Jovana Klječanin
  • specijalista oftalmolog

Oftalmologija

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: kljecanin.jovana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-478

Timska sestra:

Rođena sam 1980. godine u Nišu. Osnovnu školu i gimnaziju kao i Medicinski fakultet završila sam u Nišu. U Domu zdravlja „Novi Sad“ sam zaposlena od 2009. godine na poslovima lekara u Službi kućnog lečenja. Zvanje specijaliste oftalmologije stekla sam 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i od tada radim na Odeljenju oftalmologije, Službe za specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu.