Lekar

  • dr Marko Ilić
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: ilic.d.marko@dzns.rs