Izabrani pedijatar

  • dr Milena Zelenović
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Vase Stajić,

Adresa: Vase Stajića 5, Novi Sad, Srbija,

Email: zelenovic.milena@dzns.rs

Telefon: 021/4879-351

Timska sestra: Edita Ratkov

Rođena sam 1965. godine u Kljevcima. Završila sam Medicinski fakultet u Novom Sadu 1991. godine. Od 1995. godine zaposlena sam u Domu zdravlja ’’Novi Sad’’, prvo u Službi medicine rada, potom od 1997. godine u Službi opšte medicine, a od 1999. godine u pedijatrijskoj službi. Specijalizaciju iz pedijatrije položila sam 2005. godine. Majka sam troje dece.