Izabrani lekar

  • dr Minela Torlak Lukić
  • doktor medicine

Email: torlak.minela@dzns.rs

Telefon

Timska sestra:

Rođena je 1983. godine u Subotici gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom sadu završila je 2009. godine. Zaposlena u Domu Zdravlja “Novi Sad” od 2012. godine kao lekar opšte medicine. Član je LK Srbije.

Trenutno na specijalizaciji