Izabrani lekar

  • dr Nada Šarčević
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: sarcevic.nada@dzns.rs

Telefon: 021/4879-583

Timska sestra: Stojanka Drobac

Medicinski fakultet u Novom Sadu završila 1983. godine i dobila radno mesto u Kikindi. U Kikindi sam radila od 01.01.1986. godine u ambulantama medicine rada – centralnoj do 1987. godine, od 1987-88. godine za fabrike mesa PIK, za preradu voća PRIMA mlin Uglješa Terzin, od 1988-1989. godine u Železničkoj ambulanti, a od 1989. do 1992. godine u reonskoj ambulanti opšte prakse. Specijalizaciju završila 1994. godine i vratila sam se u Kikindu, gde sam radila u Službi kućnog lečenja do 1996. godine kad sam prešla u Dom zdravlja “Novi Sad“. Od 1996. godine do 2005. godine radila sam u seoskoj ambulanti u Bukovcu. Od 2005. godine prešla sam u ambulantu opšte prakse Dispanzera “J.J.Zmaj“, gde i sada radim.