Izabrani lekar

  • dr Natalija Apić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Klisa,

Adresa: Ritska 2, Novi Sad, Serbia,

Email: apic.natalija@dzns.rs

Telefon: 021/6781-018, 021/6414-926

Timska sestra: Ankica Bosnić