Lekar specijalista

  • dr Natalija Radulović
  • specijalista neuropsihijatar

Neuropsihijatrija

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja neuropsihijatrije

Email: radulovic.natalija@dzns.rs

Telefon: 021/4879-842

Rođena sam 1963. godine u Vrbasu. 1982. godine upisala sam Medicinski fakultet u Novom Sadu, na kome sam diplomirala 1989. godine. Tokom 1989. i 1990.godine, obavila sam redovan staž u trajanju od godinu dana u Medicinskom centru „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru. Od 1990. do 1993. godine radila sam u Kućnoj nezi i Dispanzeru za kardiovaskularne bolesti u okviru Medicinskog centra „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru. 1991. godine započela sam volontersku specijalizaciju iz neuropsihijatrije u Neuropsihijatrijskoj bolnici u Somboru. Period od 1993. do 1995. godine provela sam na specijalizaciji na Klinici za psihijatriju i neurologiju u Novom Sadu. 1995. godine sam položila specijalistički ispit i stekla zvanje lekara specijaliste neuropsihijatra. Od 1995. godine zaposlena sam u Domu zdravlja „Novi Sad“ kao neuropsihijatar, a od 2001.godine u funkciji šefa Dispanzera za mentalno zdravlje i neurološke bolesti na nivou Doma zdravlja „Novi Sad“. Od 1993. do 1997. godine pohađala sam i završila edukaciju iz grupne analize.