• dr Nataša Milanović

Rođena je 1990. godine u Novom Sadu. Srednju medicinsku školu „7. april“ završila je 2009. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2015. godine. U Domu zdravlja Novi Sad zaposlena je od 2017. godine. Član je Lekarske komore Srbije i Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva.

Trenutno na specijalizaciji