Lekar specijalista

  • dr Nina Smiljanić
  • specijalista socijalne medicine, uži specijalista medicinske informatike

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Lokacija: Upravna zgrada,

Adresa: Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja socijalne medicine, stručni saradnik za unapređenje kvaliteta, projekte, strateška pitanja i razvoj

Email: smiljanic.nina@dzns.rs

Telefon: 021/4879-034

Rođena je 1972. godine u Zagrebu gde je završila osnovnu i srednju školu a Medicinski fakultet završava u Novom Sadu. Posle završetka studija radi kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja „Bečej“ 2004. godine prelazi u Dom zdravlja „Novi Sad“ gde radi u ambulanti u Sremskim Karlovcima.

Od 2005. godine je na specijalizaciji iz socijalne medicine koju obavlja u Institutu za javno zdravlja Vojvodine. Po završetku specijalizacije, od 2008. godine je šef Odeljenja za socijalnu medicinu u Domu zdravlja „Novi Sad“. Višegodišnja je predsednica Komisije za unapređenje kvaliteta i Koordinator za akreditaciju. Član je predsedništva Sekcije za socijalnu medicinu, Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva. Aktivno učestvuje na kongresima, stručnim sastancima, radnim grupama iz oblasi delovanja socijalne medicine, kvaliteta, medicinske statistike i informatike.

2016. godine je završila užu specijalizaciju iz medicinske informatike koju je upisala na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Majka je dvoje dece.