Načelnik službe

  • Prim. dr sci. med. Olesja Nedić
  • specijalista medicine rada

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Načelnik Službe zdravstvene zaštite radnika

Email: nedic.olesja@dzns.rs

Telefon: 021/4879-812

Rođena 1960. godine. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila 1985g., magistrirala na istom fakultetu 1991.g, specijalizirala iz medicine rada 1997. godine, a doktorirala 2006.godine Ministarstvo zdravlja RS dodeljuje zvanje primarijus 2003. godine, a Ministarstva nauke RS zvanje naučnog saradnika iz oblasti medicine 2007. godine. na 5 godina. Imenovana za Mentora za obuku specijalizanata upisanih na specijalizaciju iz medicine rada na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2006.g, kao i na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Član Republičke stručne komisije za medicinu rada u periodu od 2009.-2011.g; član Međunarodne komisije za medicinu rada – ICOH od 2011. g, kao i ICOH naučnih odbora: „Zdravlje za zdravstvene radnike“ i „Organizacija rada i psihosocijalni faktori“. Dobotnik školarine za Prvu Akademiju za radna mesta jugoistočne Europe – SEEWA 2011. „Zdrava radna mesta za zdravstvene radnike“, uz podrsku Svetske zdravstvene organizacije;član Editorial borda akademskog časopisa International Journal of Psychology and Counseling od 2011., kao i recenzent radova International Journal of Medicine and Medical Sciences. Autor oko 60 stručnih i naučnih radova, od kojih su neki objavljeni i citirani u stranim časopisima na SCI listi; edukaciju iz oblasti Procene rizika na radnom mestu obavila u Institutu za medicinu rada ”Dr Dragomir Karajović” 2007. godine, a tokom 2008.-2009. godine radila na izradi Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini Doma zdravlja ”Novi Sad“.

Dobitnik Plakete Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva 2012.g; sekretar DLV/SLD u periodu 2006.- 2008.g; član Komisije za statutarna i organizaciona pitanja DLV/SLD od 2010., član Predsedništva i Izvršnog odbora DLV/SLD od 2006.- 2010. g; član Suda časti Podružnice DLV/SLD Novi Sad za period 2008-2010.g; sekretar Sekcije za medicinu rada DLV/SLD od 2004.-2008.g. i član predsedništva Sekcije za saobraćajnu medicinu DLV/SLD od 2002-2006.g.

Zaposlena u Domu zdravlja ”Novi Sad” od 1989. g. u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika. Prvih 12 godina radila u kurativi, sledećih 7 godina u specifičnoj preventivi radnoaktivne populacije, a od 2010. godine načelnik iste službe. Predsednik Komisije za recenziju i edukaciju Doma zdravlja ”Novi Sad” od 2009.g; član Komisije za kontrolu kvaliteta rada Doma zdravlja ”Novi Sad” od 2010.g; član Etičkog odbora Doma zdravlja ”Novi Sad” od 2008. g; član Odbora za bezbednost i zdravlje na radu Doma zdravlja ”Novi Sad” od 2008. g.

Od 2001. intenzivno sarađuje sa Prof. dr Karen Belkić iz Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology, Stockholm, Sweden; Claremont Graduate University, School of Community and Global Health Academic, California, USA; University of Southern California School of Medicine, Institute for Health Promotion and Disease Prevention Research, Los Angeles, California, USA, na iznalaženju načina za poboljšanjem uslova rada u zdravstvu, što je tema objavljenih naučno-stručnih radova i doktorske disertacije.