Izabrani pedijatar

  • dr Radmila Obradović
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Petrovaradin,

Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin, Serbia,

Email: obradovic.radmila@dzns.rs

Telefon: 021/6433-361

Timska sestra: Cvijeta Ilić

Rođena sam 1964. godine, živim i radim u Petrovaradinu u Službi za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja ’’Novi Sad’’ od 1999. godine. Radila sam u Zdravstvenom centru Odžaci, Sombor, Vukovar i D.Z. Borovo – na radnim zadacima lekara opšte prakse koji su obuhvatali i terenski rad. Studije medicine završila sam na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1989. godine, a specijalizaciju iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2002. godine.