• Sandra Kaćanski Drakić

Služba za pravne i ekonomske poslove

Lokacija: Upravna zgrada,

Adresa: Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Šef odseka javnih nabavki

Email: kacanski.sandra@dzns.rs

Telefon: 021/4879-032