Izabrani pedijatar

  • dr Slobodan Maričić
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: maricic.slobodan@dzns.rs

Telefon: 021/4879-711

Timska sestra: Bogdanka Gvozdenović

Rođen u Zemunu 1974. Medicinski fakultet završuo u Beogradu, specijalizaciju iz pedijatrije i školu Ultra zvuka 2015. Radno iskustvo sticao u Službi za zdravstvenu žaštitu školske dece, potom u Službi za zdravstvenu zaštitu predškolske dece u Domu zdravlja „Ruma“. U toku navedenog radnog perioda obavljao funkciju Načelnika Službe za zdravstvenu zaštitu školske dece, Koordinatora za akreditaciju DZ „Ruma“, člana upravnog odbora DZ „Ruma“ kao i lica odgovornog za kontakte sa javnošću DZ „Ruma“. Od decembra meseca 2019. godine zaposlen u Službi za zdravstvenu zaštitu dece u Domu zdravlja Novi Sad. Nosilac projekata Ministarstva zdravlja RS „Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti kod pripadnika romske nacionalne zajednice Opštine Ruma“ i „Uticaj psihoaktivnih supstanci na zdravlje mlad. Učesnik brojnih edukativnih skupova, kako domaćih tako i međunarodnih. Član Udruženja pedijatara Srbije, Srpskog lekarskog društva, Društvo lekara Vojvodine.