Izabrani stomatolog

  • dr Snežana Miković
  • doktor stomatologije

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: mikovic.snezana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-418

Timska sestra: Nikoleta Klaić

Rođena 1966. godine u Novom Sadu. Diplomirala 1993.godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlena u Domu zdravlja ,,Novi Sad,, od 1994. godine. Član lekarske komore. Živi u Novom Sadu.