Izabrani pedijatar

  • dr Snežana Trećakov
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Ultrazvuk kukova Liman, Vase Stajić,

Adresa: Руменачка 102, Нови Сад 21000, Србија, Vase Stajića 5, Novi Sad, Srbija,

Funkcija: Šef odeljenja specijalista

Email: trecakov.snezana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-351

Timska sestra: Milica Bošković

Dr Snežana Trećakov posvećena medicinskoj struci od 1978. kada upisuje srednju Medicinsku školu u Novom Sadu gde stiče zvanje medicinske sestre. Studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu upisuje 1980. gde diplomiranjem 1986. stiče zvanje doktora medicine. Na poslovima lekara opšte medicine u Službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja “Bečej” stiče bogato radno iskustvo. Specijalizaciju iz Kliničke pedijatrije završava na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad” od 1995. u Službi za zdravstvenu zaštitu dece. Posvećena u radu sa decom predškolskog uzrasta kao i roditeljima, sa kojima gradi partnerski odnos. Radi na ultrazvučnom skriningu razvojnog poremećaja kuka odojčadi. Učestvuje u Projektu za pružanje podrške roditeljima i deci u razvoju u ranom detinjstvu. Trenutno obavlja poslove Šefa odeljenja na Limanu.