Izabrani lekar

  • dr sci. med. Sunčica Stankov
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: stankov.suncica@dzns.rs

Telefon: 021/4879-582

Timska sestra: Dragana Samardžić

Dr sci. med. Sunčica Stankov (1979) je doktor medicine, magistar i doktor medicinskih nauka. Diplomirala je 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Radi kao doktor opšte medicine u Domu zdravlja Novi Sad od 2006. godine, nakon godinu dana volonterskog staža u Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici. Magistarski rad iz oblasti neurofiziologije i epidemiologije karcinoma dojke je odbranila 2008. godine, a doktorsku disertaciju iz oblasti neurofiziologije osoba starijeg životnog doba 2013. godine na Medicinskom fakutetu u Novom Sadu. Autor je više od 20 naučnih i stručnih radova, publikovanih u međunarodnim naučnim časopisima i prezentovanih na stručnim kongresima iz oblasti medicine. Član je Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije.