Izabrani pedijatar

  • Prim.dr Svetlana Kuzmanović
  • specijalista pedijatar-klinički toksikolog

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: kuzmanovic.svetlana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-711

Timska sestra: Nataša Popovicki

Rođena sam i živim u Novom Sadu. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Odsek Opšta medicina sa prosečnom ocenom 8,86, dana 13.05.1996. Državni ispit sam položila pred Republičkom komisijom 29.5.1997. godine sa odličnim uspehom. Od 01.10.1996. godine sam bila zaposlena na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

Specijalistički ispit iz pedijatrije položila sam 6.11.2001. godine sa ocenom odličan, a ispit uže specijalizacije iz kliničke toksikologije 28.09.2007. godine na VMA, Beograd. Nakon toga sam bila Načelnik Odeljenja za opštu i adolescentnu pedijatriju sa toksikologijom. Od 01.11.2013. sam zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, dana 24.11.2016. mi dodeljuje naziv – Primarijus. Autor sam i koautor više naučnih radova koji su prezentovani na stručnim sastancima i kongresima. Član sam Srpskog lekarskog društva i pedijatrijske sekcije Vojvodine.