Izabrani lekar

  • dr Svetlana Malešević
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: malesevic.svetlana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-760

Timska sestra: Violeta Anđelković

Rođena sam 1959. godine u Novom Sadu. Medicinski fakultet u Novom Sadu – smer opšta medicina sam diplomirala 1993. godine. Do 1998. godine sam radila na određeno vreme u Domu zdravlja (Vršačka, Bistrica i Futog). Od 1998. godine u stalnom radnom odnosu na mestu lekara opšte prakse, prvo u ambulanti Petrovaradin a potom Liman. Učestvovala u dva projekta: MONIKA – projekat Svetske zdravstvene organizacije u vezi prevencije kardiovaskularnih bolesti i projekat “Ranog otkrivanja dijabetesa“ i 2008. godine učestvovala u pripremi za akreditaciju Doma zdravlja. Udata i majka dvoje dece.