Lekar specijalista

  • dr Tatjana Kvrgić
  • specijalista interne medicine

Interna medicina

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: kvrgic.tatjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-817, 021/4879-835

Rođena sam 1964. godine u Podgorici. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1989. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine sam položila 2003. godine. Od 1990.godine do 2004. godine sam radila u Domu zdravlja u Bečeju, kao lekar opšte medicine, a kasnije kao specijalista interne medicine. Od decembra 2004. godine sam u stalnom radnom odnosu u Domu zdravlja „Novi Sad“, u Službi za specijalističko-konsultativnu delatnost, odeljenje za internu medicinu. Završila sam edukaciju iz ultrazvučne dijagnostike abdomena, kao i iz ehokardiografije, obavljam kardiološku dijagnostiku. Udata sam, majka troje dece.

Duže odsustvo