Izabrani pedijatar

  • dr Tatjana Maričić
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Liman, Ultrazvuk kukova Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia, Руменачка 102, Нови Сад 21000, Србија,

Email: maricic.tatjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-711

Timska sestra: Nevenka Simin

Rodjena u Ćupriji 1974 godine. Po završetku osnovnih studija medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena u Domu zdravlja „Ruma“ kao lekar opšte medicine. Specijalizaciju iz pedijatrije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2015. godine radila u Službi za zdravstvenu zaštitu školske dece, a od 2019. u Službi za zdravstvenu zaštitu predškolske dece. Sertifikovani učesnik Škole ultrazvuka razvojnog poremećaja kuka. Od aprila 2022. zaposlena u Službi za zdravstvenu zaštitu dece DZ Novi Sad. U Domu zdravlja Ruma obavljala i poslove: Načelnika Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Koordinatora za akreditaciju DZ “Ruma”, člana Komisije za praćenje i unapredjenje kvaliteta rada, člana Komisije za proveru stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika, člana Stručnog tima za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, kao i člana radne grupe za reviziju Strateškog plana opštine Ruma 2010.-2020. za unapredjenje društvenih delatnosti – oblast zdravstvo. Za svoj rad nagradjena priznanjem Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva – Zahvalnica – 2013 godine. Učesnik brojnih edukativnih skupova, kako domaćih tako i međunarodnih. Član Udruženja pedijatara Srbije, Srpskog lekarskog društva.