Izabrani lekar

  • dr Tatjana Štrbac
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Rođena je 1984. godine u Loznici, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju Vuk Karadzić. 2003. je upisala Medicinski fakultet u Novom sadu, koji je završila s prosečnom ocenom 8.46. Od oktobra 2015. godine je zaposlena u DZ „Novi Sad“, odeljenje Bistrica.

Duže odsustvo