Izabrani lekar

  • dr Tatjana Usorac
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Vršačka,

Adresa: Jovana Popovića 24, Novi Sad 21124, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja opšte medicine

Email: usorac.tatjana@dzns.rs

Telefon: 021/4790-588

Timska sestra: Snežana Jerković

Rođena 1956. godine u Novom Sadu. 1980. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 1983. godine završila poslediplomske studije. 1991. godine završila specijalizaciju opšte medicine. Od 1983. godine radi u Domu zdravlja “Novi Sad“.