Izabrani pedijatar

  • dr Vera Andrić
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Futog,

Adresa: Proleterska 5, Futog,

Email: andric.vera@dzns.rs

Telefon: 021/893-663

Timska sestra: Lidija Surla

Rođena sam 1967. u Futogu, gde i živim. Radim kao specijalista za dečije bolesti za predškolsku pedijatriju Odeljenja Futog. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1992. godine, a specijalistički ispit iz pedijatrije sam položila 2007. godine. Od 1994. godine sam zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“, prvo u službi opšte medicine, a od 1999. godine u službi za zdravstvenu zaštitu dece. Udata sam i imam troje dece.