Izabrani pedijatar

  • dr Vesna Ikonić Marinković
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: marinkovic.vesna@dzns.rs

Telefon: 021/4879-550, 021/4879-551

Timska sestra: Dragana Smiljanić

Rođena sam u Priboju 1986. godine gde sam završila osnovnu školu, a potom i Srednju medicinsku školu u Užicu. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu u novembru 2012. godine. Volontersku specijalizaciju iz pedijatrije upisala sam 2014. godine, a od 2015. godine sam zaposlena u Srednjoj medicinskoj školi „7. April“ na mestu nastavnika pedijatrije. U julu 2019. godine sam položila specijalistički ispit iz pedijatrije, a od decembra iste godine zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ u Službi za zdravstvenu zaštitu dece. Udata sam.