Lekar specijalista

  • dr Vesna Savčić
  • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Fizikalna medicina

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: savcic.vesna@dzns.rs

Telefon: 021/4879-402

Rođena sam 1961. u Beogradu. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1989. godine. Zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije stekla sam 1988. godine na Medicinskom fakultetu Novom Sadu. 12 godina sam obavljala mesto načelnika službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Domu zdravlja u Rumi, gde sam bila i na mestu direktora 2 godine.