Izabrani pedijatar

  • dr Vesna Vuleković
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Načelnik Službe zdravstvene zaštite dece

Email: vulekovic.vesna@dzns.rs

Telefon: 021/4879-728

Timska sestra: Biljana Češljević

Rođena sam 1962. godine u Rumi. Živim u Novom Sadu. Radim kao specijalista za dečije bolesti za predškolsku pedijatriju Odeljenja Liman, a od 2007. godine obavljam funkciju šefa Odeljenja. 1988. godine sam diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na istom Fakultetu upisala sam i poslediplomske studije iz neurobiologije. Udata sam i imam dvoje dece.