Biohemičar

  • mr ph Vidosava Petrović
  • specijalista medicinske biohemije

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: petrovic.vidosava@dzns.rs

Telefon: 021/4879-201

Biografija

Rođena 1964. godine. u Silbašu, Bačka Palanka, gde je završila osnovnu školu. Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu završila 1983. godine. Farmaceutski fakulteu u Beogradu završila 1988g. Specijalizaciju iz medicinske biohemije završila na farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2010g. Na medicinskom fakulltetu u Novom Sadu 2012g. upisala doktorske studije iz kliničke medicine. Zaposlena sam u Domu zdravlja od 2004.godine. Pisala sam veći broj radova za domaće i međunarodne kongrese medicinske biohemije.