Dom Zdravlja savetovalista ico

Savetovališta

Savetovalište za zdravlje porodice

U okviru Službe patronaže rade Savetovališta za zdravlje porodice koja su formirana u svakom dispanzeru (i gradskom i prigradskom). Patronažna sestra u savetovalištu obavlja zdravstveno vaspitni rad sa pojedincem i grupom, daje uputstva o zdravim stilovima života i značaju brige za sopstveno zdravlje.

U ovim savetovalištima građani mogu da dobiju odgovore i savete na sva pitanja, a omogućeno im je i da izmere visinu, težinu, kao i krvni pritisak i indeks telesne mase.

Telefoni:

021/4879-767

021/4879-862

Radno vreme:

Gradske ambulante

ponedeljak: 07-09 časova

utorak: 18-20 časova

sreda: 07-09 časova

četvrtak: 18-20 časova

petak: 07-09 časova


Prigradske ambulante

svaki radni dan od 07 do 09 časova