Medija Centar - Vesti

Testiranje na korona virus

Vesti | 19.05.2020. Nazad na Vesti

Obaveštavamo Vas da u Domu zdravlja “Novi Sad” a u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine, građani koji budu putovali u inostranstvo, u zemlje koje insistiraju na zdravstvenom pasošu, mogu da urade testiranje na virus korona.

Budući da će se uzorkovanje raditi na lični zahtev, ova usluga košta 6.000 dinara i radiće se u NonCovid ambulantama na Novom naselju svakog radnog dana od 07 do 16 časova. Potvrda važi od dana izdavanja sertifikata i biće na srpskom i engleskom jeziku. Građani će potvrde podizati u ambulantama gde su i radili testiranje.

Osim toga, Dom zdravlja “Novi Sad” ima ekipe i za uzorkovanje na terenu, tako da smo proteklih dana testirali vaspitačice zaposlene u Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” kao i vozače JGSP-a.

NonCovid ambulanta:

 • 021/4879-225
 • 021/4879-227
 • 021/4879-213

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu RT-PRC  testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS CoV2

Fizička lica:

 • Uplatilac: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta
 • Svrha uplate: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
 • Primalac: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje
 • Šifra plaćanja: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
 • Iznos: 6.000,00 RSD
 • Račun promaoca: 840-17750-34
 • Poziv na broj (bez modela): JMBG uplatioca

Pravna lica

 • Uplatilac: Naziv i sedište pravnog lica
 • Svrha uplate: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
 • Primalac: Republički fond za zdravstveno osiguranje
 • Šifra plaćanja: 290
 • Iznos: 6.000,00 RSD
 • Račun promaoca: 840-17750-34
 • Poziv na broj (bez modela):  PIB pravnog lica

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG.

Institut za javno zdravlje Vojvodine, testiranje vrši svaki dan, u periodu od 07 do 10 i od 10 do 12 časova. Testiranje se vrši u trijažnoj prostoriji u zadnjem dvorištu Instituta, ulaz iz ulice Ruđera Boškovića.