Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548667-23

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.562.704,47
2.Zaduženje
1.048.155,94
3.Odobrenje
492.675,00
4.Novo stanje
8.007.223,53

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.11.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
1.329.890,95
2.Ostala plaćanja
137.498,00
Ukupno:
1.467.388,95