Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.687.128,67 RSD
2.Zaduženje
261.855,26 RSD
3.Odobrenje
3.027.861,40 RSD
4.Novo stanje
10.453.134,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.10.2021. godine

1.Plate
89.631,40 RSD
Ukupno:
89.631,40 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.10.2021. godine

1.Plate
17.926,28 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
243.928,98 RSD
Ukupno:
261.855,26 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.10.2021. godine