Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548667-23

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.02.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.761.567,68
2.Zaduženje
416.275,69
3.Odobrenje
174.311,00
4.Novo stanje
1.519.602,99

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.02.2018. godine

Ukupno:
0,00