Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548667-23

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.01.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.666.840,69
2.Zaduženje
75.000,00
3.Odobrenje
213.797,00
4.Novo stanje
5.805.637,69

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.01.2019. godine

1.Plate
62.639.172,65
2.Ostala plaćanja
395.809,59
Ukupno:
63.034.982,24