Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar Cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548667-23

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.465.287,49
2.Zaduženje
1.906.609,28
3.Odobrenje
207.249,00
4.Novo stanje
765.927,21

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.11.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
253.407,44
2.Ostala plaćanja
936,00
Ukupno:
254.343,44