Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548667-23

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.563.524,28
2.Zaduženje
173.739,00
3.Odobrenje
9.511.388,50
4.Novo stanje
12.901.173,78

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.06.2018. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
3.897.554,66
2.Ostali indirektni troškovi
2.356.186,27
3.Ostala plaćanja
501.071,66
Ukupno:
6.754.812,59