Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar Cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548667-23

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.113.191,37
2.Zaduženje
306.118,19
3.Odobrenje
1.390.031,33
4.Novo stanje
5.197.104,51

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.01.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
792.946,72
Ukupno:
792.946,72