Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548667-23

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.368.321,05
2.Zaduženje
1.169.971,83
3.Odobrenje
223.922,00
4.Novo stanje
3.422.271,22

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.05.2018. godine

1.Plate
61.801.813,60
2.Ostali indirektni troškovi
1.200,00
Ukupno:
61.803.013,60