Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar Cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548667-23

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.572.762,29
2.Zaduženje
210.693,23
3.Odobrenje
164.255,00
4.Novo stanje
4.526.324,06

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.12.2017. godine

1.Ostala plaćanja
70.882,03
Ukupno:
70.882,03