Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548667-23

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.584.727,23
2.Zaduženje
45.000,00
3.Odobrenje
3.411.103,40
4.Novo stanje
5.950.830,63

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.09.2018. godine

1.Ostala plaćanja
2.206.112,51
Ukupno:
2.206.112,51