Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548667-23

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.935.656,82
2.Zaduženje
906.073,01
3.Odobrenje
199.525,00
4.Novo stanje
4.229.108,81

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.12.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
136.536,00
Ukupno:
136.536,00