Dom Zdravlja logo

O Domu zdravlja

Dom zdravlja

Svojim razvojem se transformisao i danas postoji kao jedinstvena celina koju čine službe i uže organizacione jedinice: ogranci, zdravstvene stanice i ambulante u okviru kojih su odeljenja i odseci.

Ime i prezime: Dom zdravlja «Novi Sad»

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Grad: Novi Sad

Godina rođenja: 1967.

Broj zaposlenih: 1.521

Objekti i ambulante: 45

Broj stanovnika: 355.000

Info

Misija

Dom zdravlja “Novi Sad” pruža primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno podrazumevane preventivne, kurativne, dijagnostičke i terapijske zdravstvene usluge, za sve građane Novog Sada i Sremskih Karlovaca zahvaljujući stručnim, kvalifikovanim i profesionalnim zaposlenima koji primenjuju savremenu medicinsku tehnologiju, sa ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja.

Vizija

Dom zdravlja “Novi Sad” kao vodeći dom zdravlja u regionu, obezbediti će potpun obuhvat građana Novog Sada i Sremskih Karlovaca sa preventivnim i skrining pregledima i omogućiti sveobuhvatnost u dijagnostici, lečenju i terapiji pacijenata i značajno poboljšati zdravstveno stanje i kvalitet života svojih sugrađana. Ispunićemo potrebe i zahteve savremenog pacijenta primenom savremenih dostignuća medicinske nauke jer je zdravlje osnovni ljudski, porodični i nacionalni resurs u ostvarivanju života sa punim potencijalom.

Službe

icons

Služba opšte medicine

icons

Služba zdravstvene zaštite dece

icons

Služba zdravstvene zaštite žena

icons

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

icons

Služba zdravstvene zaštite radnika

icons

Služba za specijalističko-kosultativnu delatnost

icons

Služba laboratorijske dijagnostike

icons

Služba kućnog lečenja

icons

Služba patronaže

icons

Služba za pravne i ekonomsle poslove

icons

Služba za tehničke poslove

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Liman

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Liman

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Liman

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Liman

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Liman

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Liman

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Liman

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Liman

O Domu zdravlja image
O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Liman

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Liman

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Bulevar

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Jovan Jovanović Zmaj

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Novo naselje

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Bulevar

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Vasa Stajić

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Futog

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Upravna zgrada

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Vasa Stajić

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Adice

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Adice

O Domu zdravlja image

Dom zdravlja Novi Sad, Adice