Icon Sluzba opste medicine

Služba opšte medicine

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte medicine, građani ostvaruju preko izabranog lekara koji radi u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem.


Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad

Telefon: 021/4879-781

Načelnik: dr Mirjana Kolundžić

Glavna sestra: vms Tanja Đurić

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte medicine, građani ostvaruju preko izabranog lekara koji radi u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem.

Pacijentima je omogućeno telefonsko zakazivanje pregleda, kontrola i poseta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim izabranim lekarom i sestrom. Na taj način postiže se brži, bolji i efikasniji rad fokusiran na ličnost, sa ciljem da se poboljša zdravstveno stanje stanovništva, razvije aktivan pristup ka pojedincu i poveća zadovoljstvo korisnika.

Formirana su i savetovališta za pacijente obolele od hroničnih bolesti:

Radno vreme savetovališta je od 12:30 do 13:30 i od 18:30 do 19:30 časova prema rasporedu koji je istaknut u svakoj ambulanti.

U izveštaju Ministarstva zdravlja Republike Srbije prilikom dodele Akreditacijske nagrade posebno je pohvaljeno uvođenje elektronskog kartona, timski rad i pozivanje na ciljane i sistematske preglede.

Kolektiv Službe opšte medicine ima:

  • 124 lekara:

• 1 doktor medicinskih nauka

• 3 magistra medicinskih nauka

• 9 primarijusa

• 68 specijalista opšte medicine

• 56 doktora medicine

  • 132 medicinskih tehničara:

• 12 viših medicinskih sestara

• 120 medicinskih sestara

U okviru službe deluje i Centar za preventivne zdravstvene usluge koji je nastao u okviru projekta „Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, a rukovodi Evropska agencija za rekonstrukciju. Vodeće uzroke oboljevanja i umiranja u Republici Srbiji predstavljaju hronična nezarazna oboljenja i to pre svega kardiovaskularna, maligna oboljenja i šećerna bolest, čijem nastanku i razvitku doprinose faktori rizika u najvećoj meri vezani za tzv. neadekvatno zdravstveno ponašanje, a potom i za faktore nasleđa. Osnovna misija Centra je otvorenost prema lokalnom stanovništvu i to pre svega odraslom, zdravom i radno aktivnom kako bi se zdravlje unapredilo a stanovništvo sačuvalo od bolesti.

Vršačka image

Služba opšte medicine, Dom zdravlja Novi Sad

Vršačka image

Služba opšte medicine, Dom zdravlja Novi Sad

Vršačka image

Služba opšte medicine, Dom zdravlja Novi Sad