Icon Služba laboratorijske dijagnostike

Služba laboratorijske dijagnostike

Uzimanje i laboratorijska ispitivanja uzoraka u dijagnostičke i terapijske svrhe u laboratorijama Doma zdravlja na teritoriji grada Novog Sada, u prigradskim naseljima i opštini Sremski Karlovci.

Savremena laboratorijska oprema velikog kapaciteta omogućava obradu velikog broja uzoraka, kao i veliki broj hematoloških i biohemijskih analiza, testova hemostaze i pregled urina.


Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad

Telefon: 021/4879-827

Načelnik: mr ph Irena Franković

Glavni tehničar: viši lab. teh. Mirjana Zelić Bogdanović

Laboratorije Doma zdravlja dnevno prime između 700 i 800 pacijenata, a prosečno se uradi oko 6500 analiza.

Služba laboratorijske dijagnostike opremljena je savremenim hematološkim analizatorima (ABX Pentra 120 DX, ABX Pentra 80XL, ABX Micros 60), biohemijskim analizatorima (Beckman Coulter AU400, Mindray BS800), analizatorima za hemijski i mikroskopski pregled mokraće (iRicell, IQ200-AX4280) i analizatorima za određivanje parametara hemostaze (Behring fibrintimer BFT II), analizatorima za automatsko očitavanje sedimentacije (Sedimatic, Vesmatic i Terumo auto ESR), računarima i ostalim uređajima neophodnim za efikasan rad, a sa ciljem pružanja kvalitetne i pravovremene usluge pacijentima.

U laboratorijama Službe svakodnevno se radi unutrašnja i međulaboratorijska kontrola kvaliteta. Po utvrđenoj dinamici laboratorija učestvuje u eksternoj kontroli: nacionalnoj (SNEQAS) i međunarodnoj (EQUAS)

Tim Službe laboratorijske dijagnostike čine:

 • 3 diplomirana farmaceuta-specijaliste med. biohemije
 • 3 doktora medicine-specijaliste kliničke biohemije
 • 2 specijalista medicinske biohemije
 • 1 mr ph medicinski biohemičar
 • 57 laboratorijska tehničara
 • 8 peračica laboratorijskog posuđa

Organizacija rada

Službu čine tri centralne laboratorije u objektima: „Liman“, „Jovan Jovanović Zmaj“, „Bistrica“ sa pripadajućim laboratorijama u okolnim mestima. Iz pripadajućih laboratorija se dopremaju uzorci na obradu u centralne laboratorije. Time se postiže harmonizacija Službe.

Analize koje se rade u laboratoriji

Hematološke analize:

 • Sedimentacija eritrocita(SE)
 • Krvna slika (ER, LE, HT, Hb, TR)
 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom (ER, LE, HT, Hb, TR, Lef)
 • Eritrociti (ER)
 • Hemoglobin
 • Hematokrit
 • Leukociti-mikroskopski (LE)
 • Trombociti-mikroskopski (TR)
 • Retikulociti
 • Leukocitarna formula

Biohemijske analize

 • Glukoza u serumu
 • Test oralnog opterećenja glukozom – GTT
 • Glikozilirani hemoglobin (HbA1c) u krvi
 • Urea u serumu
 • Kreatinin u serumu
 • Mokraćna kiselina u serumu
 • Bilirubin – ukupan u serumu
 • Bilirubin – direktan u serumu
 • Proteini (ukupni) u serumu
 • Albumin u serumu
 • C – reaktivni protein (CRP) u serumu
 • Fibrinogen
 • Gvožđe u serumu
 • TIBC (ukupni kapacitet vezivanja gvožđa) u serumu
 • UIBC (nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa) u serumu
 • AST L – asparat aminotransferaza) u serumu
 • ALT (L – alanin aminotransferaza) u serumu
 • Alkalna fosfataza (ALP) u serumu
 • Gama – GT (gama – glutamil transferaza) u serumu
 • Laktat dehidrogenaza (LDH) u serumu
 • Alfa-amilaza u serumu i mokraći
 • Natrijum u serumu
 • Kalijum u serumu
 • Hloridi u serumu
 • Kalcijum u serumu
 • Neorganski fosfati u serumu
 • Holesterol (ukupan) u serumu
 • HDL – holesterol u serumu
 • Trigliceridi u serumu

Analize hemostaze

 • Vreme krvarenja
 • Aktivisano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT)
 • Protrombinsko vreme (PT)

Analize mokraće

 • Celokupan pregled mokraće test trakom
 • Sediment mokraće
 • Glikoza mokraće
 • Proteini u mokraći
 • Ketonska tela (aceton) u mokraći
 • Urobilinogen u mokraći
 • Test na trudnoću u urinu

Analize fecesa (stolice)

 • Hemoglobin (krv) u stolici – Test za okultno krvarenje
 • Nesvarena mišićna vlakna u stolici
 • Skrob u stolici
 • Masti u stolici

Sve navedene analize pacijenti mogu dobiti i bez uputa lekara na lični zahtev, ali u tom slučaju željene analize moraju platiti po važećem cenovniku Doma zdravlja „Novi Sad“.

Za nepokretne pacijente laboratorijski tehničari izlaze na teren i vrše uzorkovanje u kućnim uslovima. Pacijentima koji imaju uput lekara Doma zdravlja izabrani lekar zakazuje ovu uslugu.

Preporuke pacijentu koji je dobio uput za laboratoriju

Radi pouzdanosti Vaših laboratorijskih rezultata krvi, potrebno je dan pre dolaska u laboratoriju konzumirati lakšu hranu do 18 sati. Posle 18 sati možete piti samo vodu.

Ujutru, pre dolaska u laboratoriju nemojte ništa jesti i piti.

U slučaju da uzimate redovnu terapiju, nemojte uzeti jutarnju dozu leka jer i lekovi utiču na tačnost Vaših rezultata, osim ako sa lekarom ne postoji drugačiji dogovor.

Vašu jutarnju dozu lekova ponesite sa sobom i uzmite ih nakon vađenja krvi.

Ne vežbati fizički najmanje 24 sata pre venepunkcije, ne žuriti pri dolasku na venepunkciju.

Venepunkciju obavljati ujutru između 7.00 i 9.00 časova, nakon sedenja i relaksiranja 15 – 20 minuta.

Sve patološke vrednosti u trudnoći treba ponoviti nakon porođaja – posle 6 nedelja od porođaja.

Ukoliko treba da se radi test oralnog opterećenja glukozom (OGTT):

 • Pre izvođenja testa pacijent ne sme da se izlaže intenzivnim fizičkim aktivnostima.
 • Pacijent treba da bude na normalnoj ishrani u toku 3 dana pre izvođenja testa.
 • Test se izvodi ujutru, posle 10 do 16 sati noćnog gladovanja. Za vreme testa pacijent treba da miruje, da ne puši, da ne jede i da ne pije
 • Vreme trajanja testa je 120 minuta.

Preporuke pacijentu koji je dobio uput za analizu urina

Posude za sakupljanje urina moraju biti čiste, suve i napravljene od inertne plastike

Za rutinski pregled urina sakuplja se prvi jutarnji uzorak, odmah posle noćnog odmora, a pre doručka ili drugih aktivnosti. Preporuka je da se ovaj uzorak uzima posle 8 sati mirovanja i ne manje od 4 sata zadržavanja urina u bešici.

Pre uzimanja uzorka urina potrebno je obaviti prethodnu toaletu genitalija, odnosno oprati ih toplom vodom i osušiti čistom papirnom maramicom.

Prvu količinu mokraće odbaciti van posude, a u posudu za urin uzeti srednji mlaz urina.

Urin doneti u laboratoriju u toku 1 sata.

Bebe i mala deca: pažljivo očistiti predeo genitalija i osušiti a zatim nalepiti kesicu za uzorkovanje urina. Kesica najduže može da stoji 1 sat. Nakon toga, ako dete nije uriniralo, postupak se ponavlja sa novom kesicom. Urin pretočiti u flašicu kupljenu u apoteci.

Preporuke pacijentu koji je dobio uput za pregled stolice na svarljivost hrane

Pre izvođenja analize potrebno je da pacijent drži dijetu u trajanju od 3 dana.

Dijeta se sastoji u sledećem:

Doručak: 1/2 litre mleka, 1 kuvano jaje, 1 zemička sa 3 do 5 grama putera ili margarina.

Užina u 10 časova: 2 dL mleka, 2 dL vode, 40 grama griza (ukuvati i zasladiti po ukusu).

Ručak: 200 grama nemasnog junećeg mesa, samleti i pripremiti fašir, ispeći ga na 15-20 grama putera, tako da iznutra ostane polupresno. Kao dodatak 150-200 grama pire krompira, hleb po potrebi, a za napitak bilo šta po želji.

Užina popodne: kao i doručak ali bez jajeta.

Večera: kao i doručak sa 1-2 meko kuvana jajeta.

Priprema pacijenata za ispitivanje krvi u stolici – imunohromatografski test

Pre izvođenja testa nije neophodno da pacijent drži dijetu.

Uzorke ne treba sakupljati tokom menstrualnog perioda, kao i u slučajevima hemoroidalnog krvarenja i prisustva krvi u urinu.

Alkohol, aspirin, brufen, diklofenak, nimulid, ketonal i sl. ne bi trebali uzimati najmanje 48 časova pre testa.

 

 

 

 

Vršačka image

Služba laboratorijske dijagnostike, Dom zdravlja Novi Sad

Vršačka image

Služba laboratorijske dijagnostike, Dom zdravlja Novi Sad

Vršačka image

Služba laboratorijske dijagnostike, Dom zdravlja Novi Sad

Vršačka image

Služba laboratorijske dijagnostike, Dom zdravlja Novi Sad

Vršačka image

Služba laboratorijske dijagnostike, Dom zdravlja Novi Sad

Vršačka image

Služba laboratorijske dijagnostike, Dom zdravlja Novi Sad

Vršačka image

Služba laboratorijske dijagnostike, Dom zdravlja Novi Sad