Icon Služba za tehničke poslove

Služba za tehničke poslove

Služba za tehničke poslove Doma zdravlja „Novi Sad“ obavlja poslove na održavanju objekata, opreme i vozila, održavanju informaciono-komunikacionog sistema ustanove, izradi investiciono-tehničke dokumentacije, realizaciji građenja i opremanja objekata, investiciono održavanje, usluge zakazivanja pregleda pacijenata putem kontakt centra, tretman infektivnog medicinskog otpada i čišćenje i spremanje prostorija i kruga oko objekata i prilaznih puteva.


Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad

Telefon: 021/4879-073

Načelnik: dipl. inž.el. Predrag Đorđić

Službu za tehničke poslove čine sledeći odseci:

  • Odsek za računarske sisteme i telekomunikacije 021/4879-076
  • Odsek za održavanje objekata, opreme 021/4879-092
  • Odsek za zakazivanje pregleda pacijenata 021/4879-000
  • Odsek za održavanje vozila
  • Odsek za održavanje higijene
Predrag Đorđić image

Služba za tehničke poslova, Dom zdravlja Novi Sad

Predrag Đorđić image

Služba za tehničke poslova, Dom zdravlja Novi Sad