Icon Služba zdravstvene zaštite dece

Služba zdravstvene zaštite dece

Služba za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja “Novi Sad“ se bavi prevencijom bolesti kroz preventivni rad (sistematski pregledi, vakcinacija) i lečenjem oko 68 000 dece uzrasta od novorođenčeta do završetka srednje škole.


Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad

Telefon: 021/4879-728

Načelnik: dr Vesna Vuleković

Glavna sestra: vms Biljana Češljević

Radno vreme

Svaki radni dan od 07 do 20 časova

Subotom, nedeljom i preznicima dežura ambulanta J.J.Zmaj

Zmaj Ognjena Vuka 19, Novi Sad

Radno vreme na dežurstvu od 07 do 20 časova

Telefon za informacije na dežurstvu 021/66-24-668


Nakon 20 časova dežurni su pedijatri Zavoda za hitnu medicinsku pomoći

Adresa: Bulevar patrijarha Pavla 26, Novi Sad


U Službi je zaposleno:

 • 54 specijalista pedijatar
 • 4 lekara na specijalizaciji
 • 11 zdravstvenih saradnika
 • 19 viših medicinskih sastara
 • 65 pedijatrijske sestre

Služba je organizovana u 20 objekta

 • 7 Odeljenja izabranih pedijatara sa 20 pripadajućih ambulanti
Izabrani pedijatri obavljaju preventivne i kurativne preglede dece i učenika. Preventivni pregledi se ogledaju u vidu rada Savetovališta za odojčad i malu decu, sistematskih pregleda, kontrolnih sistematskih pregleda i imunizacije, kao i u školskom uzrastu. Služba obavi na godišnjem nivou oko 100.000 preventivnih i oko 500.000 kurativnih pregleda, a aplikuje se oko 70.000 doza vakcina. Preventivne preglede obavljaju svi izabrani pedijatri u Službi i to jedan dan u nedelji. Ovi pregledi se zakazuju kako u predškolskom, tako i u školskom uzrastu. Zakazuju se i kontrolni kurativni pregledi.

Kabinet za ultrazvuk kukova za skrining razvojnog poremećaja kuka. Nalazi se u Odeljenju Liman, predškolsko. Prvi pregledi zakazuju se preko Kontakt centra na broj 021/4879-000, a kontrolne preglede zakazuje pedijatar prilikom prvog pregleda.

 

Savetovalište za mlade

Savetovalište za mlade je osnovano 01.11.2004. godine kao jedno od prvih multidisciplinarnih savetovališta u Srbiji. Radi sa populacijom dece od 7 do 19 godina (oko 40.000) na prevenciji i promociji zdravlja adolescenata, stvaranju zdravstvene kulture, podizanju kvaliteta znanja, sticanju veština za uspostavljanje lične odgovornosti za sopstveno zdravlje, a samim tim i za zdravlje drugih.

Aktivnosti Savetovališta:

 • prevencija alkoholizma, narkomanije, pušenja, kockanja i internet kod mladih
 • pravilna ishrana i adekvatna fizička aktivnost kod mladih, zdravi stilovi života
 • zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i prevencija polno prenosivih bolesti
 • problemi zlostavljanja i zanemarivanja mladih
 • pedagoško-psihološko savetovanje mladih sa problemima odrastanja i učenja, očuvanje mentalnog zdravlja
 • edukacija vršnjačkih edukatora

 

Rad sa mladima je po tipu individualnog razgovora i grupnog rada (radioničarski, tribine, predavanja, gostovanja u medijima: radio, TV i pisani mediji).

Lokacija

Savetovalište za mlade ima prostorije koje su prilagođene radu sa mladima i obezbeđuju privatnost poseta, a nalaze se u prostorijama Objekta Jovan Jovanović Zmaj na prvom spratu, novi deo.

Radno vreme

od 07 do 20 časova od ponedeljka do petka.

Tim Savetovališta

 • dr Dragana Zarić, specijalista socijalne medicine 021/4879-431
 • Mirjana Nikolić, dilp. psiholog 021/4879-426
 • Anka Gostović, dipl. psiholog 021/4879-424
 • Jovana Bilak, dipl. pedagog 021/4879-424
 • Dragana Jerić, struk.med. sestra 021/4879-423, 021/4879-425
 • Marijana Zagorčić, struk.med. sestra 021/4879-423, 021/4879-425
 • Irina Vukčević, struk.med. sestra 021/4879-423, 021/4879-425

Email

mladi.dzns@yahoo.com

facebook: mladi.dzns@gmail.com

Savetovalište razvojne pedijatrije

Savetovališta razvojne pedijatrije osnovan je 07.07.2004. godine. Ciljna grupa su deca od rođenja do navršenih 6(10) godina života. Tim Savetovališta razvojne pedijatrije radi na blagovremenom otkrivanju faktora rizika za psihomotorni razvoj, obezbeđenju stimulativnih tretmana i upućuje decu sa smetnjama u psihomotornom razvoju na viši nivo zdravstvene zaštite.

Dete u Razvojno savetovalište može dovesti roditelj samionicijativno i bez uputa izabranog pedijatra, po uputu pedijatra ili lekara druge specijalnosti.

Nakon uzimanja heteroanamnestičkih podataka od roditelja, u zavisnosti od vrste problema, primenjuju se odgovarajući dijagnostički instrumenti.Dobijeni rezultati se obrađuju i na osnovu istih planira vrsta i dužina tretmana.

Tretmani obuhvataju rad sa detetom i savetodavno-terapijski rad sa roditeljima.

U okviru Razvojnog savetovališta prepoznaju se i tretiraju:

 • usporen psihomotorni razvoj
 • pervazivni razvojni poremećaji
 • specifični razvojni poremećaji govora i jezika
 • razvojni poremećaji motorne funkcije
 • hiperkinetički poremećaji
 • emocionalni poremećaji
 • specifične i nespecifične smetnje u učenju

Posebno je rad pedagoga usmeren na predškolski i rani školski uzrast, pre svega, u cilju pripreme za polazak u školu, podršku u učenju (otklanjanje poteškoća u početnom čitanju, pisanju, računanju, pamćenju i poboljšanju tehnika učenja).

Senzorna soba

U senzornoj sobi dete ima priliku da, uz mnoštvo raznolikih čulno-motoričkih stimulacija, unese rad u bazičnom nivou čulne i motoričke obrade. Sledeći nivo je nadogradnja i integracija informacija iz različitih čula i usklađivanje sa pokretima.

Soba je opremljena različitim stimulatorima poput penjalica, tobogana, trambolina, ljuljaški, loptica različitih boja, akustičnim stimulatorima…

Boravak u ovakvoj sobi za stimulaciju ne predstavlja metod lečenja, već metod koji treba da stimulacijom čula omogući deci sa poremećajem senzorne integracije da ispolje svoje uspavane potencijale i postignu emocionalni balans.

Boravak u senzornoj sobi pruža deci mogućnost da razviju senzorne veštine koje će im biti potrebne za kasniji život.

Ovaj vid terapije pogodan je za decu sa autizmom, poremećajem koncentracije, osobe sa senzornim oštećenjima, nedovoljnom mentalnom razvijenošću, govornim poteškoćama, smetnjama u učenju kao i one sa problemima u ponašanju.

Godišnje se u našem Razvojnom savetovalištu pregleda oko 5 000 dece, kojima se pruži preko 13 000 različitih usluga (psihologa, logopeda, defektologa-reedukatora, pedagoga). Manji broj dece čine tzv. prolazni pacijenti, dok većina ostaje na tretmanima čije trajanje i broj zavise od vrste patologije.

Lokacija

Savetovalište razvojne pedijatrije nalazi se u zasebnim prostorijama objekta „Jovan Jovanović Zmaj“, ulica Zmaj Ognjena Vuka br. 19; bočni ulaz, prizemlje stare zgrade.

Radno vreme

od 07 do 20 časova od ponedeljka do petka.

Pregledi se zakazuju telefonom na broj 021/4879-451.

Tim Savetovališta

Suzana Lalović-Zekić, psiholog 021/4879-458

Maja Daković, psiholog 021/4879-458

Rastko Zekić, psiholog 021/4879-457

Divna Vukašinović, logoped 021/4879-450

Tamara Medaković, defektolog-reedukator 021/4879-457

Aleksandra Kostadinović, pedagog 021/4879-456

Gorica Antić, pedijatrijska sestra 021/4879-451

 

Uzrast Vrsta vakcine Nadležna ustanova
Na rođenju

BCG – protiv tuberkoloze

Hepatitis B – protiv zarazne žutice B (prva doza) + HBIG*

Porodilište
2. mesec (nakon navršenih mesec dana)

Hepatitis B – protiv zarazne žutice B (druga doza)

Dom zdravlja
3. mesec (sa navršena dva meseca)

Kombinovana petovalentna vakcina:

IPV – protiv dečje paralize

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja

HIB – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip b

Pneumokokna vakcina

Dom zdravlja
Sa navršenih 3,5 meseci

Kombinovana petovalentna vakcina:

IPV – protiv dečje paralize

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja

HIB – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip b

Pneumokokna vakcina

Dom zdravlja
5. mesec (do navršenog 6. meseca)

Kombinovana petovalentna vakcina:

IPV – protiv dečje paralize

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja

HIB – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip b

HB – protiv hepatitisa B

Pneumokokna vakcina

Dom zdravlja
2. godina (sa navršenih 12 do navršenih 15 meseci)

MMR – protiv malih boginja, zauški i rubele

Dom zdravlja
2. godina (sa navršenih 17 do navršena 24 meseca)

Prva revakcinacija

Kombinovana petovalentna vakcina:

IPV – protiv dečje paralize

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja

HIB – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip b

Pneumokokna vakcina

Dom zdravlja
7. godina (pre upisa u prvi razred OŠ)

Druga revakcinacija

DT – protiv difterije i tetanusa

OPV – protiv dečje paralize

MMR – protiv malih boginja, zauški i rubele

Dom zdravlja
12. godina (šesti razred OŠ)

Hepatitis B – protiv zarazne žutice B

Vakcinacija školske dece sa 3 doze vakcine, koja do tada nisu vakcinisana

Dom zdravlja
14. godina (osmi razred OŠ)

Treća revakcinacija

dT – protiv difterije i tetanusa

OPV – protiv dečje paralize

Dom zdravlja

*imunoglobulin protiv hepatitisa B (HIBG) primaju novorodjenčad HBcAg + majki, njima se daju četiri doze vakcine po šemi 0,1,2,12 meseci

Veternik image

Senzorna soba, Služba zdravstvene zaštite dece, Dom zdravlja Novi Sad

Veternik image

Senzorna soba, Služba zdravstvene zaštite dece, Dom zdravlja Novi Sad

Veternik image

Senzorna soba, Služba zdravstvene zaštite dece, Dom zdravlja Novi Sad

Veternik image

Senzorna soba, Služba zdravstvene zaštite dece, Dom zdravlja Novi Sad

Veternik image

Senzorna soba, Služba zdravstvene zaštite dece, Dom zdravlja Novi Sad