Dom Zdravlja savetovalista ico

Savetovališta

Savetovalište za mlade

Odeljenje Savetovališta za mlade osnovano je pri Službi 01.11.2004. godine, kao jedno od prvih polivalentnih i multidisciplinarnih savetovališta u Srbiji. Radi sa adolescentima uzrasta od 10-19 godina (u sistemu i van sistema obrazovanja) kojih u Novom Sadu ima oko 40.000.

Rad sa mladima je po tipu individualnog razgovora i grupnog rada (radioničarski, tribine, predavanja, gostovanja u medijima: radio, TV i pisani mediji).

Lokacija:

Zmaj Ognjena Vuka 19, soba 121.

Telefon:

021/4879-423

Radno vreme:

svakog radnog dana od 07 do 20 časova

 Aktivnosti Savetovališta:

 • prevencija alkoholizma, narkomanije i pušenja kod mladih
 • pravilna ishrana i adekvatna fizička aktivnost kod mladih,
 • zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i prevencija polno prenosivih bolesti,
 • problemi zlostavljanja i zanemarivanja mladih,
 • pedagoško-psihološko savetovanje mladih sa problemima odrastanja i učenja.

Tim Savetovališta

 • dr Dragana Zarić, spec. socijalne medicine 021/4879-431
 • Mirjana Nikolić, dilp. psiholog 021/4879-426
 • Anka Gostović, dipl. psiholog 021/4879-424
 • Jasna Odović Čubrilo dipl. psiholog 021/4879-426
 • Jovana Bilak, dipl. pedagog 021/4879-424
 • Branislava Spasojević, dipl.org.zdr. nege 021/4879-423, 021/4879-425
 • Dragana Jerić, struk.med. sestra 021/4879-423, 021/4879-425
 • Marijana Zagorčić, struk.med. sestra 021/4879-423, 021/4879-425