Dom Zdravlja savetovalista ico

Savetovališta

Savetovalište za dijabetes

Odsek za kontrolu i prevenciju dijabetesa i gojaznosti sa radom je počeo 23.11.2009. godine u sklopu Interne ambulante Doma zdravlja „J.J.Zmaj“ a od oktrobra 2010. godine i u Domu zdravlja „Liman“ u okviru internog odelenja, gde radi, za sada, 1 medicinska sestra.

U Odseku u „J.J.Zmaj“ rade 3 medicinske sestre, 4 lekara inetniste od kojih je jedan endokrinolog.

Usluge koje se pružaju u oba Odseka su:

 • antropometrijska merenja
 • merenje tenzije
 • izračunavanje BMI,
 • izračunavanje kalorijskog unosa
 • kontrole glikemije(na tašte i post prandijalne)
 • individualni zdravstveno-vaspitni rad
 • rad u malim grupama
 • zdravstvena predavanja
 • smart-pix očitavanje personalnih glukomera.

Lokacija:

Liman, Bulevar cara Lazara 75

J.J.Zmaj, Zmaj Ognjena Vuka 19

Telefon:

Liman: 021/4879-833

J.J.Zmaj: 021/4879-437

Pacijenti koji su obuhvaćeni su:

 • oboleli od dijabeta
 • insulin zavisni pacijenti
 • pacijenti sa intolerancijom glukoze
 • gojazni pacijenti
 • hipertoničari
 • pacijenti sa hiperlipidemijama
 • članovi porodice obolelog od dijabeta

Rad u Odseku za kontrolu i prevenciju dijabetesa, prvenstveno se bazira na prevenciji komplikacija i ukazivanje na zdrave stilove života (pravilna ishrana kod dijabetičara, značaj fizičke aktivnosti u regulaciji dijabetesa).

Zdravstvena predavanja za pacijente se održavaju svake srede od 16 i 30 časova u prostorijama Odseka u objektu „J.J.Zmaj“ a četvrtkom, takođe od 16 i 30, u objektu DZ „Liman“ sa temama koje su od interesa za same pacijente ali i za članove njihovih porodica.Tematski se obuhvataju kako preventivne teme tako i teme koje su od interesa za sam tok lečenja kao što je obuka za samodavanje insulina, obuka za samokontrolu glikemije u kućnim uslovima a samim tim i obuka za izradu profila glikemije.

Veliki značaj se daje na lečenju i prevenciji gojaznosti (kao faktoru rizika za nastanak dijabetesa i KVB) kao i na važnost prestanka pušenja.

Za dolazak u bilo koji od ova dva Odseka nije potreban uput niti zakazivanje.