Dom Zdravlja savetovalista ico

Savetovališta

Savetovalište za hronične bolesnike

U Službi opšte medicine formirana su Savetovališta za hronične bolesnike koja rade u svim gradskim ambulantama.

Postoje:

  • Savetovalište za kardiovaskularne bolesti
  • Savetovalište za dijabetes, hiperlipoproteinemije i gojaznost
  • Savetovalište za hronične, obstruktivne bolesti pluća
  • Savetovalište za maligne bolesti i terapiju bola

Savetovališta su namenjena pacijentima kojima je evidentirana bolest i već primaju određenu terapiju. Odlaskom u Savetovališta, pacijenti će imati više vremena da opuštenije porazgovaraju sa svojim lekarom o svim nedoumicama.

Radno vreme:

Savetovališta rade tri puta nedeljno od 12:30 do 13:30 i od 18:30 do 19:30 u svakoj ambulanti po rasporedu koji je istaknut na Odeljenju Službe opšte medicine.